’t Roegwold

De Westerpolder maakt samen met Ae’s Woudbloem, Tetjehorn en Dannemeer deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) Midden-Groningen. Het doel van de EHS is om natuurgebieden in heel Nederland met elkaar te verbinden. Hierdoor is het voor planten en dieren veiliger en makkelijker zich te verplaatsen en verspreiden. Met als gevolg dat er meer diversiteit ontstaat in de natuurgebieden.

Staatsbosbeheer is eigendom van het gebied en beheert deze samen met de vereniging Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS). Onderdeel van het beheer is o.a. begrazing door koeien. De dieren houden het gebied in de Westerpolder open en divers. Door het rijke aanbod van grassen en kruiden zijn de dieren gezond er is hun vees erg smaakvol. Puur natuur. Roeg natuurvlees werkt samen met Staasbosbeheer en de ANLS en verwerkt de runderen tot prachtige vleesproducten.

Meer informatie over dit mooie gebied vind je op http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/roegwold